גלריה

 

תמונות של המתאמנות, של הסטודיו, של המאמנות ושל השיעורים שלנו בליידיס פירסט סטודיו.