גלריה

 

תמונות של המתאמנות, של הסטודיו, של המאמנות ושל השיעורים שלנו בליידיס פירסט סטודיו.

LADIES FIRST STUDIO

 ביאליק 77 רמת גן |  054-421-4340